close
Košarica
Your cart is empty

u003cstrongu003eKRASNO ORANGEu003c/strongu003ernrnZvrst treh tipičnih briških belih sort u003cstrongu003erebuleu003c/strongu003e, u003cstrongu003emalvazijeu003c/strongu003e in u003cstrongu003esauvignonassa.u003c/strongu003e Izbrani terasasti vinogradi, ki ležijo na 80-200m nadmorske višine, so obdelani po načelih trajnostne pridelave. Na trsu je med 1 in 1,5 kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in poteka v septembru. Izbrano grozdje u003cstrongu003emalvazijeu003c/strongu003e in u003cstrongu003esauvignonassau003c/strongu003e smo 1 mesec macerirali in fermentirali v posodah iz nerjavečega jekla, medtem ko smo u003cstrongu003erebulou003c/strongu003e 12 mesecev macerirali v lesenih posodah. Po zaključeni 12 mesečni maceraciji je sledila tipizacija vseh treh sort in nadaljne zorenje v cisternah iz nerjavečega jekla.rnrnu003cstrongu003eTrgatev:u003c/strongu003e ročna,rnu003cstrongu003eSorte:u003c/strongu003e rebula, malvazija, sauvignonasse,rnu003cstrongu003eMacaracija:u003c/strongu003e Rebula 12 mesecev v lesenih posodah, malvazija in sauvignonass 1 mesec v posodah iz nerjavečega jekla,rnu003cstrongu003eTemperatura fermentacije:u003c/strongu003e fermentacija v cisternah iz nerjavečega jekla in lesenih hrastovih posodah pri temperaturi 16-18°C,rnu003cstrongu003eZorenje:u003c/strongu003e 12 mesecev v cisternah iz nerjavečega jekla (malvazija in sauvignonasse) in lesenih hrastovih posodah (Rebula), vino je bilo v stiku z drožmi »sur lie« 6 mesecev.rnrnu003cstrongu003eVeč o vinu:u003c/strongu003e

u003cstrongu003eREBULA BAGUERIu003c/strongu003ernrnSelekcija najboljših vinogradov (10 izmed 420 vinogradov zasajenih z rebulo), ki se razpostirajo na južnih in jugovzhodnih legah na 100-350m nadmorske višine. Terasasti vinogradi zasajeni z rebulo rastejo na klasični opoki in so že desetletje negovani po načelih trajnostne pridelave. Na trsu je med 1 in 1,5 kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in poteka konec septembra oziroma začetek oktobra – zadnja bela sorta, ki sovpada s trgatvijo poznih rdečih sort. V kleti smo grozdje macerirali 12 ur, nato je sledil pretok v 6000l hrastove sode in v francoske barrique sode. Po zaključeni fermentaciji je vino zorelo 12 mesecev v barrique sodih. Sledil je izbor najboljših sodov in nadaljne zorenje v 6000l hrastovih sodih.rnrnu003cstrongu003eTrgatev:u003c/strongu003e ročna,rnu003cstrongu003eSorte:u003c/strongu003e rebula,rnu003cstrongu003eTemperatura fermentacije:u003c/strongu003e 16-18 °C,rnu003cstrongu003eZorenje:u003c/strongu003e 12 mesecev v francoskih barrique sodih.rnrnu003cstrongu003eVeč o vinu:u003c/strongu003e

u003cstrongu003eCHARDONNAY BAGUERIu003c/strongu003ernrnSelekcija najboljših vinogradov, ki se razpostirajo na jugozahodnih in jugovzhodnih legah na 50-250m nadmorske višine. Terasasti vinogradi zasajeni s chardonnayem rastejo na klasični opoki in so že desetletje negovani po načelih trajnostne pridelave. Na trsu je med 1 in 1,5 kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in poteka v septembru. V kleti smo izbrano grozdje stisnili in fermentirali v francoskih barrique sodih. Po zaključeni fermentaciji in mlečnokislinskemu razkisu je vino zorelo 12 mesecev v francoskih barrique sodih. Po zaključenem zorenju je sledilo združevanje najboljših sodov in nadaljne zorenje v 6000l hrastovih sodih.rnrnu003cstrongu003eTrgatevu003c/strongu003e: ročna,rnu003cstrongu003eSorte:u003c/strongu003e Chardonnay,rnu003cstrongu003eTemperatura fermentacije:u003c/strongu003e 16-18°C,rnu003cstrongu003eZorenje:u003c/strongu003e 12 mesecev v francoskih barrique sodih.rnrnu003cstrongu003eVeč o vinu:u003c/strongu003e

u003cstrongu003eSAUVIGNON BLANC BAGUERI u003c/strongu003ernrnSelekcija vinogradov – izbranih najboljših 10ha sauvignon blanca. Vinogradi so na 100-200m nadmorske višine in so na zahodnih in vzhodnih terasah. Zemlja je težja, propustna ilovica in peščenjak. Na trsu je 1,5 kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in je potekala v septembru. Postopek pridelave: Takoj, ko je bilo grozdje potrgano v zabojčke in pripeljano v klet, smo grozdje ohladili na 8 °C. Ohlajeno grozdje smo razpecljali, stisnili in sledila je fermentacija v cisternah iz nerjavečega jekla pri kontrolirani temperaturi 14-15 °C. Po zaključeni fermentaciji je bilo vino pretočeno: 20% v francoske barrique sode in 80% v cisterne iz nerjavečega jekla, kjer je zorelo 12 mesecev. Sledilo je združevanje in nadaljne zorenje v cisternah iz nerjavečega jekla.rnrnu003cstrongu003eTrgatev:u003c/strongu003e ročna,rnu003cstrongu003eSorte:u003c/strongu003e Sauvignon,rnu003cstrongu003ePosebnost:u003c/strongu003e Grozdje ohlajeno na 8 °C,rnu003cstrongu003eTemperaturau003c/strongu003e fermentacije: 14-15 °C v cisternah iz nerjavečega jekla.rnu003cstrongu003eZorenje:u003c/strongu003e 12 mesecev v novih francoskih barrique sodih (20%) in v cisterni (80%).rnrnu003cstrongu003eVeč o vinu:u003c/strongu003e

u003cstrongu003eDE BAGUER BELOu003c/strongu003ernrnSelekcija najboljših vinogradov u003cstrongu003echardonnayau003c/strongu003e in u003cstrongu003esauvignon blanca.u003c/strongu003e Zatravljeni vinogradi ležijo na strmih pobočjih, kjer je mogoča izključno ročna obdelava. Vsi vinogradi so na najboljših legah in so stari med 20 in 30 let.rnrnVinogradi u003cstrongu003esauvignon blancau003c/strongu003e ležijo na strmih zahodnih legah in se nahajajo v vaseh Hruševlje, Vipolže, Cerovo in Krasno, na 60-250m nadmorske višine. Zemlja je peščenjak, lapor in ilovica. Na trsu je med 1 in 1,5 kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in je potekala v sredini septembra.rnrnVinogradi chardonnaya ležijo na strmih osončenih legah in se nahajajo v vaseh Hruševlje, Biljana, Vipolže, Neblo, Cerovo in Drnovk, na 60-250m nadmorske višine. Zemlja je peščenjak, lapor in ilovica. Na trsu je do 1,5 kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in je potekala v sredini septembra.rnrnVsaka sorta je pridelana in vinificirana posebej. Grozdje je bilo pred pecljanjem ohlajeno na temperaturo 8 °C. Po nežnem stiskanju in 48 urnem hladnem bistrenju je bil pretočen le popolnoma bister del mošta. Sledila je fermentacija chardonnaya v francoskih barrique sodih in sauvignon blanca v posodi iz nerjavečega jekla. Po končani fermentaciji je sledilo 12 mesečno zorenje v stiku z drožmi, ki se jih je tedensko premešalo. V zaključni fazi je sledila tipizacija chardonnaya in sauvignon blanca ter nadaljno zorenje v posodi iz nerjavečega jekla.rnrnu003cstrongu003eTrgatev:u003c/strongu003e ročna,rnu003cstrongu003eSorte:u003c/strongu003e chardonnay  in sauvignon blanc,rnu003cstrongu003eTemperatura fermentacije:u003c/strongu003e 16-18°C,rnu003cstrongu003eZorenje:u003c/strongu003e 12 mesecev v rabljenih in novih barrique sodih.rnrnu003cstrongu003eVeč o vinu:u003c/strongu003e

u003cstrongu003eA+ PLUS BELOu003c/strongu003ernrnSelekcija najboljših vinogradov u003cstrongu003erebule, chardonnayau003c/strongu003e in u003cstrongu003epikolita.u003c/strongu003e Vinogradi rebule in chardonnaya so na južnih sončnih legah medtem ko vinogradi pikolita na sončni severni legi pod gradom Dobrovo. Pridelano samo v najboljših letnikih. Vse grozdje je bilo razpecljano in krajši čas macerirano od 12 do 24ur. Po zaključeni maceraciji je bilo grozdje nežno stisnjeno in pretočeno v francoske barrique sode kjer je zaključilo fermentacijo. Po zaključeni fermentaciji in mlečnokislinskemu razkisu sledi 12-24 mesečno zorenje v barrique sodih kjer je vino v stiku s finimi drožmi. Zorenje poteka ločeno po sortah do tipizacije ko se izbere najboljše sode in jih združi v inox posodi v kateri sledi nadaljno zorenje do stekleničenja.rnrnVinogradi u003cstrongu003erebuleu003c/strongu003e se nahajajo v vaseh Šmartno, Neblo, Kojsko in Višnjevik, na nadmorski višini 100-200m. Zemlja je opoka, gostota sajenja 4000 trt/ha. Na trsu je med 1 in 1,5 kg grozdja. Trgatev ročna, konec meseca septembra.rnrnVinogradi u003cstrongu003epikolitau003c/strongu003e se nahajajo na Dobrovem na 200m nadmorske višine. Zemlja je peščenjak, gostota sajenja 4000 trt/ha. Minimalna obremenitev, na trsu je manj kot 1kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in poteka v oktobru.rnrnVinogradi u003cstrongu003echardonnayau003c/strongu003e se nahajajo v vaseh Hruševlje, Biljana in Vipolže na 60-150m nadmorske višine. Zemlja je peščenjak, lapor in ilovica, gostota sajenja 4000-5000 trt/ha. Na trsu je med 1,5 grozdja. Trgatev poteka v mesecu septembru.rnrnu003cstrongu003eTrgatev:u003c/strongu003e ročna,rnu003cstrongu003eSorte:u003c/strongu003e Rebula 40%, Chardonnay 40%, Pikolit 20%,rnu003cstrongu003eTemperatura fermentacije:u003c/strongu003e 18°C,rnu003cstrongu003eZorenje:u003c/strongu003e 12-24 mesecev v barrique sodih – 25% novih.rnrnu003cstrongu003eVeč o vinu:u003c/strongu003e

u003cstrongu003eMOTNIK SINGLE VINEYARDu003c/strongu003ernrnGrozdje iz izbranega vinograda Lisičk iz vasi Neblo. Terasast vinograd zasajen z u003cstrongu003erebulou003c/strongu003e raste na klasični opoki in je že desetletje negovan po načelih trajnostne pridelave. Gre za nadvse skrbno negovan in zatravljen vinograd na odlični južni sončni legi na nadmorski višini 150m, starosti 25-30 let. Na vsakem trsu je bilo le 1 kg grozdja. Serija šteje 2000 steklenic. Trgatev izključno ročna in je potekala v začetku oktobra, ko je bila rebula popolnoma zrela – zadnje belo grozdje v kleti, katere čas trgatve je sovpadal s trgatvijo poznih rdečih sort. Postopek pridelave: V mesecu avgustu se izbrane, rabljene sode na poseben način zadimi z mediteranskimi zelišči (žajbelj, lovor, timijan, materina dušica, rožmarin) in pripravi na trgatev. V začetku oktobra se sode napolni z moštom rebule, kateremu so predhodno dodane cele grozdne jagode (cca. 20% volumna). Fermentacija poteka pri višjih temperaturah, in sicer od 17 do 18˘C. Po zaključeni fermentaciji vino ostane v stiku z jagodami in se macerira 10 mesecev. Rebula Motnik je oranžno macerirano vino, ki je zlate barve. Njegovo polno telo in živahna svežina, značilna za rebulo, se dopolnjujeta z omamno zeliščno aromatiko. V vinu se prepletata tradicija starega briškega izročila ter sodobno znanje in interpretacija enega najprodornejših slovenskih enologov Darinka Ribolice ter našega glavnega kletarja, Igorja Skubina.rnrnu003cstrongu003eTrgatev:u003c/strongu003e ročna, začetek oktobra,rnu003cstrongu003eMaceracija:u003c/strongu003e 10 mesecev,rnu003cstrongu003eTemperatura fermentacije:u003c/strongu003e 17-18°C,rnu003cstrongu003eZorenje:u003c/strongu003e 10 mesecev v rabljenih barrique sodih, ki so bili zadimljeni z mediteranskimi zelišči.rnrnu003cstrongu003eVeč o vinu:u003c/strongu003e

u003cstrongu003eu003ca href=u0022https://klet-brda.si/vinomat1/u0022u003ePrejšni vinomat – sveža vinau003c/au003eu003c/strongu003ernrnu003cstrongu003eu003ca href=u0022https://klet-brda.si/vinomat3/u0022u003enaslednji vinomat – rdeča vinau003c/au003eu003c/strongu003e

Starostna omejitev

Za ogled vsebin na tej spletni strani morate biti polnoletni. S klikom gumba VSTOPI potrjujete, da ste polnoletni v državi, iz katere dostopate do spletne strani.

Minister za zdravje opozarja: “Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!”

VSTOPI