close
Košarica
Your cart is empty

KRASNO ORANGE

Zvrst treh tipičnih briških belih sort malvazije, rebule in sauvignonassa. Izbrani terasasti vinogradi, ki ležijo na 80-200m nadmorske višine, so obdelani po načelih trajnostne pridelave. Na trsu je med 1 in 1,5 kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in poteka v septembru. Izbrano grozdje malvazije in sauvignonassa smo 1 mesec macerirali in fermentirali v posodah iz nerjavečega jekla, medtem ko smo rebulo 12 mesecev macerirali v lesenih posodah. Po zaključeni 12 mesečni maceraciji je sledila tipizacija vseh treh sort in nadaljnje zorenje v cisternah iz nerjavečega jekla.

Trgatev: ročna,
Sorte: rebula, malvazija, sauvignonasse,
Macaracija: rebula 12 mesecev v lesenih posodah, malvazija in sauvignonass 1 mesec v posodah iz nerjavečega jekla,
Temperatura fermentacije: fermentacija v cisternah iz nerjavečega jekla in lesenih hrastovih posodah pri temperaturi 16-18°C,
Zorenje: 12 mesecev v cisternah iz nerjavečega jekla (malvazija in sauvignonasse) in lesenih hrastovih posodah (rebula), vino je bilo v stiku z drožmi »sur lie« 6 mesecev.

Več o vinu:

REBULA BAGUERI

Selekcija najboljših vinogradov (10 izmed 420 vinogradov zasajenih z rebulo), ki se razpostirajo na južnih in jugovzhodnih legah na 100-350m nadmorske višine. Terasasti vinogradi zasajeni z rebulo rastejo na klasični opoki in so že desetletje negovani po načelih trajnostne pridelave. Na trsu je med 1 in 1,5 kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in poteka konec septembra oziroma začetek oktobra – zadnja bela sorta, ki sovpada s trgatvijo poznih rdečih sort. V kleti smo grozdje macerirali 12 ur, nato je sledil pretok v 6000l hrastove sode in v francoske barrique sode. Po zaključeni fermentaciji je vino zorelo 12 mesecev v barrique sodih. Sledil je izbor najboljših sodov in nadaljnje zorenje v 6000l hrastovih sodih.

Trgatev:ročna,
Sorte:rebula,
Temperatura fermentacije: 16-18 °C,
Zorenje: 12 mesecev v francoskih barrique sodih.

Več o vinu:u

CHARDONNAY BAGUERI

Selekcija najboljših vinogradov, ki se razpostirajo na jugozahodnih in jugovzhodnih legah na 50-250m nadmorske višine. Terasasti vinogradi zasajeni s chardonnayem rastejo na klasični opoki in so že desetletje negovani po načelih trajnostne pridelave. Na trsu je med 1 in 1,5 kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in poteka v septembru. V kleti smo izbrano grozdje stisnili in fermentirali v francoskih barrique sodih. Po zaključeni fermentaciji in mlečnokislinskemu razkisu je vino zorelo 12 mesecev v francoskih barrique sodih. Po zaključenem zorenju je sledilo združevanje najboljših sodov in nadaljnje zorenje v 6000l hrastovih sodih.

Trgatev: ročna,
Sorte: Chardonnay,
Temperatura fermentacije: 16-18°C,
Zorenje: 12 mesecev v francoskih barrique sodih.

Več o vinu:

SAUVIGNON BLANC BAGUERI

Selekcija vinogradov – izbranih najboljših 10ha sauvignon blanca. Vinogradi so na 100-200m nadmorske višine in so na zahodnih in vzhodnih terasah. Zemlja je težja, propustna ilovica in peščenjak. Na trsu je 1,5 kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in je potekala v septembru. Postopek pridelave: Takoj, ko je bilo grozdje potrgano v zabojčke in pripeljano v klet, smo grozdje ohladili na 8 °C. Ohlajeno grozdje smo razpecljali, stisnili in sledila je fermentacija v cisternah iz nerjavečega jekla pri kontrolirani temperaturi 14-15 °C. Po zaključeni fermentaciji je bilo vino pretočeno: 20% v francoske barrique sode in 80% v cisterne iz nerjavečega jekla, kjer je zorelo 12 mesecev. Sledilo je združevanje in nadaljnje zorenje v cisternah iz nerjavečega jekla.

Trgatev: ročna,
Sorte: sauvignon blanc,
Posebnost: Grozdje ohlajeno na 8 °C,
Temperatura fermentacije: 14-15 °C v cisternah iz nerjavečega jekla.
Zorenje: 12 mesecev v novih francoskih barrique sodih (20%) in v cisterni (80%).

Več o vinu:

SIVI PINOT RAMATO BAGUERI

Selekcija vinogradov – izbranih najboljših 10ha sivega pinota. Vinogradi so na 100-200m nadmorske višine in so na zahodnih in vzhodnih terasah. Zemlja je težja, propustna ilovica in peščenjak. Na trsu je 1,5 kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in je potekala v septembru. Postopek pridelave: Vino smo macerirali 48 ur. Po maceraciji je sledila fermentacija: 80% v posodah iz nerjavečega jekla in 20% v novih barrique sodih. Mlečnokislinski razkis je potekal le delno in sicer samo v barrique sodih. Vino je zorelo 12 mesecev, po zaključenemu zorenju pa je sledilo združevanje in nadaljnje zorenje v cisternah iz nerjavečega jekla.

Trgatev: ročna,
Sorte: sivi pinot,
Posebnost: vino macerirano 48 ur, maceraciji je sledila fementacija: 80% v posodah iz nerjavečega jekla in 20% v novih barrique sodi,
Temperatura fermentacije: 80% v posodah iz nerjavečega jekla in 20% v novih barrique sodi.
Zorenje: vino je zorelo 12 mesecev, po zaključenemu zorenju pa je sledilo združevanje in nadaljnje zorenje v cisternah iz nerjavečega jekla.

Več o vinu:

DE BAGUER CHARDONNAY-SAUVIGNON BLANC

Selekcija najboljših vinogradov chardonnaya in sauvignon blanca. Zatravljeni vinogradi ležijo na strmih pobočjih, kjer je mogoča izključno ročna obdelava. Vsi vinogradi so na najboljših legah in so stari med 20 in 30 let. Vinogradi sauvignon blanca ležijo na strmih zahodnih legah in se nahajajo v vaseh Hruševlje, Vipolže, Cerovo in Krasno, na 60-250m nadmorske višine. Zemlja je peščenjak, lapor in ilovica. Na trsu je med 1 in 1,5 kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in je potekala v sredini septembra. Vinogradi chardonnaya ležijo na strmih osončenih legah in se nahajajo v vaseh Hruševlje, Biljana, Vipolže, Neblo, Cerovo in Drnovk, na 60-250m nadmorske višine. Zemlja je peščenjak, lapor in ilovica. Na trsu je do 1,5 kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in je potekala v sredini septembra. Vsaka sorta je pridelana in vinificirana posebej. Grozdje je bilo pred pecljanjem ohlajeno na temperaturo 8 °C. Po nežnem stiskanju in 48 urnem hladnem bistrenju je bil pretočen le popolnoma bister del mošta. Sledila je fermentacija chardonnaya v francoskih barrique sodih in sauvignon blanca v posodi iz nerjavečega jekla. Po končani fermentaciji je sledilo 12 mesečno zorenje v stiku z drožmi, ki se jih je tedensko premešalo. V zaključni fazi je sledila tipizacija chardonnaya in sauvignon blanca ter nadaljnjo zorenje v posodi iz nerjavečega jekla.

Trgatev: ročna,
Sorte: chardonnay  in sauvignon blanc,
Temperatura fermentacije: 16-18°C,
Zorenje: 12 mesecev v rabljenih in novih barrique sodih.

Več o vinu:

A+ PLUS BELO

Selekcija najboljših vinogradov rebule, chardonnaya in pikolita. Vinogradi rebule in chardonnaya so na južnih sončnih legah, medtem ko se vinogradi pikolita nahajajo na sončni severni legi pod gradom Dobrovo. Pridelano samo v najboljših letnikih. Vse grozdje je bilo razpecljano in krajši čas macerirano od 12 do 24ur. Po zaključeni maceraciji je bilo grozdje nežno stisnjeno in pretočeno v francoske barrique sode, kjer je zaključilo fermentacijo. Po zaključeni fermentaciji in mlečnokislinskemu razkisu sledi 12-24 mesečno zorenje v barrique sodih, kjer je vino v stiku s finimi drožmi. Zorenje poteka ločeno po sortah do tipizacije, ko se izbere najboljše sode in jih združi v inox posodi v kateri sledi nadaljno zorenje do stekleničenja.Vinogradi rebule se nahajajo v vaseh Šmartno, Neblo, Kojsko in Višnjevik, na nadmorski višini 100-200m. Zemlja je opoka, gostota sajenja 4000 trt/ha. Na trsu je med 1 in 1,5 kg grozdja. Trgatev ročna, konec meseca septembra.Vinogradi pikolita se nahajajo na Dobrovem na 200m nadmorske višine. Zemlja je peščenjak, gostota sajenja 4000 trt/ha. Minimalna obremenitev, na trsu je manj kot 1kg grozdja. Trgatev je izključno ročna in poteka v oktobru.Vinogradi chardonnaya se nahajajo v vaseh Hruševlje, Biljana in Vipolže na 60-150m nadmorske višine. Zemlja je peščenjak, lapor in ilovica, gostota sajenja 4000-5000 trt/ha. Na trsu je med 1,5 grozdja. Trgatev poteka v mesecu septembru.

Trgatev: ročna,
Sorte: Rebula 40%, Chardonnay 40%, Pikolit 20%,
Temperatura fermentacije: 18°C,
Zorenje: 12-24 mesecev v barrique sodih – 25% novih.

Več o vinu:

MOTNIK SINGLE VINEYARD

Grozdje iz izbranega vinograda Lisičk iz vasi Neblo. Terasast vinograd zasajen z rebulo raste na klasični opoki in je že desetletje negovan po načelih trajnostne pridelave. Gre za nadvse skrbno negovan in zatravljen vinograd na odlični južni sončni legi na nadmorski višini 150m, starosti 25-30 let. Na vsakem trsu je bilo le 1 kg grozdja. Serija šteje 2000 steklenic. Trgatev izključno ročna in je potekala v začetku oktobra, ko je bila rebula popolnoma zrela – zadnje belo grozdje v kleti, katere čas trgatve je sovpadal s trgatvijo poznih rdečih sort. Postopek pridelave: V mesecu avgustu se izbrane, rabljene sode na poseben način zadimi z mediteranskimi zelišči (žajbelj, lovor, timijan, materina dušica, rožmarin) in pripravi na trgatev. V začetku oktobra se sode napolni z moštom rebule, kateremu so predhodno dodane cele grozdne jagode (cca. 20% volumna). Fermentacija poteka pri višjih temperaturah, in sicer od 17 do 18˘C. Po zaključeni fermentaciji vino ostane v stiku z jagodami in se macerira 10 mesecev. Rebula Motnik je oranžno macerirano vino, ki je zlate barve. Njegovo polno telo in živahna svežina, značilna za rebulo, se dopolnjujeta z omamno zeliščno aromatiko. V vinu se prepletata tradicija starega briškega izročila ter sodobno znanje in interpretacija enega najprodornejših slovenskih enologov Darinka Ribolice ter našega glavnega kletarja, Igorja Skubina.

Trgatev: ročna, začetek oktobra,
Maceracija: 10 mesecev,
Temperatura fermentacije: 17-18°C,
Zorenje: 10 mesecev v rabljenih barrique sodih, ki so bili zadimljeni z mediteranskimi zelišči.

Več o vinu:

Starostna omejitev

Za ogled vsebin na tej spletni strani morate biti polnoletni. S klikom gumba VSTOPI potrjujete, da ste polnoletni v državi, iz katere dostopate do spletne strani.

Minister za zdravje opozarja: “Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!”

VSTOPI